เลขเด็ดงวดนี้ เลขมงคล เลขนำโชค หวยแม่นๆ เส้นทางสู่ความรวย

เลขนำโชค

เลขมงคล 

วรีรัตน์ (วะ – รี – รัด) หมายถึง ประเสริฐดุจแม่น้ำ เด่นด้วยภูมิ เดชและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา ได้เป็นเจ้าคนนายคน ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง การงานรุ่งเรือง เลขมงคล เลขทำนาย ๔๒ เลขเด็ดงวดนี้ 

 

วราลี (วะ – รา – ลี) หมายถึง พระจันทร์ เด่นด้วยภูมิเดช เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา ได้เป็นเจ้าคนนายคน บริวารยำเกรง มากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน  เลขมงคล เลขทำนาย ๒๔ เลขเด็ดงวดนี้ หวยแม่นๆ

 

วลีรัตน์ (วะ – ลี – รัด) หมายถึง ผู้มีวาจาดี เด่นด้วยภูมิเดชและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา ได้เป็นเจ้าคนนายคน หน้าที่การงานรุ่งเรือง มีฐานะความเป็นอยู่มั่นคง เลขเด็ดงวดนี้  เลขทำนาย เลขนำโชค ๔๔ หวยแม่นๆ

 

วันทนีย์ (วัน – ทะ – นี) หมายถึง ผู้มีความน่านับถือ เด่นด้วยภูมิเดช และมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา ได้เป็นเจ้าคนนายคนการงานรุ่งเรือง มากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน  เลขนำโชค เลขทำนาย ๔๕ เลขเด็ดงวดนี้ 

 

วัฒนชัย (วัด – ทะ – นะ – ไช) หมายถึง รุ่งเรืองด้วยชัยชนะ เด่นด้วยภูมิเดช มูละ อุตสาหะและมนตรี เสริมให้ท่านมีฐานะมั่นคง การงานเจริญก้าวหน้า มากด้วยผู้อุปถัมภ์ เลขมงคล เลขทำนาย ๓๒ เลขเด็ดงวดนี้ 

 

วัชรียา (วัด – ชะ – รี – ยา) หมายถึง เพชร เด่นด้วยภูมิเดชและมูละ เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา เป็นที่เคารพยำเกรง ได้เป็นเจ้าคนนายคน รุ่งเรืองทรัพย์สมบัติเงินทอง เลขมงคล เลขทำนาย เลขนำโชค ๓๒ หวยแม่นๆ

 

วิธวิทย์ (วิด – ทะ – วิด) หมายถึง ผู้มีความรู้มาก เด่นด้วยภูมิเดชและมนตรี เสริมให้ท่านเปี่ยมไปด้วยบารมีและอำนาจ แวดล้อมไปด้วยผู้อุปถัมภ์ ฐานะมั่นคง การงานเจริญรุ่งเรือง เลขเด็ดงวดนี้  เลขทำนาย ๔๒ หวยแม่นๆ

 

วินิทร (วิ – นิด) หมายถึง ผู้มีสติ เด่นด้วยภูมิเดชและมนตรี เสริมให้ท่านเปี่ยมไปด้วยบารมีและอำนาจแวดล้อมไปด้วยผู้อุปถัมภ์การงานรุ่งเรืองแวดล้อมด้วยมิตรและบริวารที่ดี เลขมงคล เลขทำนาย ๒๔ เลขเด็ดงวดนี้ หวยแม่นๆ

เลขมงคล

หวยแม่นๆ 

วิไลรัตน์ (วิ – ไล – รัต) หมายถึง แก้วที่มีความงาม เด่นด้วยภูมิเดชและมนตรี เสริมให้ท่านเปี่ยมไปด้วยบารมีและอำนาจ มีตำแหน่งหน้าที่อันทรงเกียรติ หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง เลขมงคล เลขทำนาย ๕๐ หวยแม่นๆ

 

วิลาสินี (วิ – ลา – สิ – นี) หมายถึง สาวงาม เด่นด้วยภูมิอายุ เดชและอุตสาหะ เสริมให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุยืนยาว ดำเนินชีวิตด้วยความผาสุก มีฐานะที่มั่นคง เลขนำโชค  เลขทำนาย ๔๐ หวยแม่นๆ

 

วิชุดา (วิ – ชุ – ดา) หมายถึง สายฟ้า เด่นด้วยภูมิเดช มูละและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา รุ่งเรืองทรัพย์สมบัติเงินทองดำเนินชีวิตด้วยความผาสุก เลขนำโชค เลขทำนาย ๑๕ เลขเด็ดงวดนี้ 

 

วิรดี (วิ – ระ – ตี) หมายถึง เว้นจากสิ่งไม่ดี เด่นด้วยภูมิเดชและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยบารมีและอำนาจ ได้เป็นเจ้าคนนายคน แวดล้อมไปด้วยผู้เกื้อหนุน การงานเจริญรุ่งเรือง เลขมงคล เลขทำนาย ๒๔ หวยแม่นๆ

 

วีรินทร์ (วี – ริน) หมายถึง มีความกล้าหาญ เด่นด้วยภูมิเดชและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยบารมีและอำนาจ แวดล้อมไปด้วยผู้เกื้อหนุน การงานเจริญรุ่งเรือง มากด้วยผู้อุปถัมภ์ เลขนำโชค เลขทำนาย ๔๐ เลขเด็ดงวดนี้ 

 

วุฒิกร (วูด – ท – กอน) หมายถึง ผู้นำมาซึ่งความเจริญ เด่นด้วยภูมิเดช ศรีและอุตสาหะ เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา มีเกียรติยศชื่อเสียง มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ เลขมงคล เลขทำนาย เลขนำโชค ๑๙ เลขเด็ดงวดนี้ 

 

อักษรนำหน้าชื่อ ภูมิอายุ เลขนำโชค 

ภูมิอายุของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืน (วันพระราหู) คือ พระศุกร์(๖) ชื่ออัชนาม อักษร ศ, ษ, ส, ห, ฬ, ฮ หากต้องการความเป็นมงคลของชื่อตามหลักเลขศาสตร์ด้วยแล้ว อักษรที่ควรนำมาใช้จะมีอยู่ห้าตัวนั้นก็คือ ห, ฟ, ฮ เพราะทั้งสามตัวตรงกับตำแหน่งดาวที่เป็นศุภเคราะห์ และอักษร ศ, ส ที่เป็นอักษรพระเสาร์ซึ่งเป็นคู่มิตร ส่วนอักษร ษ ที่เป็นสุภเคราะห์อยู่ในอักษรพระพุธที่เป็นคู่ศัตรู จึงไม่ควรนำมาใช้

หวยแม่นๆ

เลขมงคล 

ห, ฬ, ฮ เป็นอักษรที่มีเลขกำกับเท่ากับ ๕ เทียบได้กับพระพฤหัสบดีเป็นศุภเคราะห์ ธาตุดิน

ศ, ส เป็นอักษรที่มีเลขกำกับเท่ากับ ๗ เทียบได้กับพระเสาร์ เป็นบาปเคราะห์ ธาตุไฟ

 

อักษรในภูมิอายุช่วยเสริมและแก้ไขในเรื่องของสุขภาพและความเป็นอยู่ หากท่านต้องการมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว ซึ่งการไม่มีโรคถือเป็นสิ่งวิเศษ การใช้อักษรในภูมิอายุมานำหน้าชื่อก็เหมือนกับว่าท่านได้รับพรคุ้มภัยติดตัว สำหรับเด็กที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเมื่อแรกเกิด ก็เหมาะจะใช้เป็นอักษรนำหน้าชื่อ เพื่อแก้ไขเรื่องโรคภัยไข้เจ็บให้เด็กเติบโต โดยมีพลานามัยที่สมบูรณ์

 

ชื่อที่คัดสรรแล้ว เลขมงคล เลขนำโชค

ศิวนาถ (สิ – วะ – นาด) หมายถึง มีสิ่งประเสริฐเป็นที่ยึดเหนี่ยว เด่นด้วยภูมิบริวาร เดชและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน เปี่ยมไปด้วยอำนาจวาสนา เลขมงคล เลขทำนาย ๒๔ เลขเด็ดงวดนี้ 

 

ศีกร (สี – กอน) หมายถึง หมอก เด่นด้วยภูมิบริวาร เดชและศรี เสริมให้ท่านได้เป็นเจ้าคนนายคน มีเกียรติยศชื่อเสียง มากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน มีฐานะมั่นคง เลขมงคล เลขทำนาย เลขนำโชค ๑๙ หวยแม่นๆ

 

ศุกล (สุ – กน) หมายถึง แสงสว่าง เด่นด้วยภูมิบริวาร เดชและศรี เสริมให้ท่านได้เป็นเจ้าคนนายคน มีเกียรติยศชื่อเสียง มากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน การงานรุ่งเรือง เลขมงคล เลขทำนาย เลขนำโชค ๑๕ เลขเด็ดงวดนี้ 

 

หวยแม่นๆ

สรณีย์ (สอ – ระ – นี) หมายถึง ผู้สมควรแก่การระลึกถึง เด่นด้วยภูมิบริวาร เดชและอุตสาหะ เสริมให้ท่านปราศจากอุปสรรคและปัญหาเปี่ยมด้วยอำนาจวาสนา ได้เป็นเจ้าคนนายคน เลขมงคล เลขทำนาย เลขนำโชค ๔๐ หวยแม่นๆ

 

สรวิชญ์ (สอ – ระ – วิด) หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ เด่นด้วยภูมิบริวารเดชและมูละ เสริมให้ท่านมากด้วยเงินทอง เป็นที่เคารพยำเกรง แวดล้อมด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน เลขนำโชค เลขทำนาย ๓๖ หวยแม่นๆ

 

สริตา (สะ – ริ – ตา) หมายถึง สายน้ำ เด่นด้วยภูมิบริวาร เดชและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน เปี่ยมด้วยอำนาจวาสนา มีตำแหน่งหน้าที่อันทรงเกียรติ เลขมงคล เลขทำนาย เลขนำโชค ๑๗ เลขเด็ดงวดนี้ 

 

สวรส (สะ – วะ – รด) หมายถึง มีเสน่ห์ เด่นด้วยภูมิบริวาร เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน ดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นปราศจากอุปสรรค การงานเจริญรุ่งเรือง เลขทำนาย เลขนำโชค ๒๔ หวยแม่นๆ

 

สวรินทร์ (สะ – วะ – ริน) หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ เด่นด้วยภูมิบริวาร เดชและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน เปี่ยมด้วยอำนาจวาสนา มีฐานะมั่นคง เลขมงคล เลขทำนาย ๔๐ หวยแม่นๆ

 

สังวรา (สัง – วะ – รา) หมายถึง ผู้ที่ระวังตนอยู่เสมอ เด่นด้วยภูมิบริวาร เดชและศรี เสริมให้ท่านได้เป็นเจ้าคนนายคน มากด้วยเกียรติยศชื่อเสียง เป็นที่เคารพยำเกรง การงานรุ่งเรือง เลขนำโชค เลขทำนาย ๒๔ เลขเด็ดงวดนี้ 

 

สันต์ฤทัย (สัน – รึ – ไท) หมายถึง ผู้มีจิตใจสงบ เด่นด้วยภูมิบริวาร เดชและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน เปี่ยมด้วยอำนาจวาสนา มากด้วยผู้อุปถัมภ์ เลขนำโชค เลขทำนาย ๔๒ หวยแม่นๆ

 

สัณฐิติ (สัน – ถิ – ติ) หมายถึง ผู้มีความมั่นคง เด่นด้วยภูมิเดช อุตสาหะและมนตรี เสริมให้ท่านปราศจากอุปสรรคและปัญหา เป็นที่เคารพยำเกรง การงานเจริญรุ่งเรือง มีฐานะมั่นคง เลขมงคล เลขทำนาย ๓๖ เลขเด็ดงวดนี้