ทำนายฝัน หวยแม่นๆ เลขมงคล เลขนำโชค ตามตำราทำนาย

ทำนายฝัน

เลขนำโชค

ชีวานนท์ (ชีวานน)   ชีวิตที่มีความสุข เด่นด้วยภูมิบริวาร เดชและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน ฐานะมั่นคง หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง เลขนำโชค  ๓๖ เลขมงคล

 

ชเยศ (ชะเยด)   ผู้เป็นใหญ่ เด่นด้วยภูมิบริวาร เดชและอายุเสริมให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มากด้วยอำนาจวาสนา เป็นที่เคารพยำเกรง การงานเจริญรุ่งเรือง เลขนำโชค  ๑๙  หวยแม่นๆ 

 

ชโนทัย (ชะโนไท)   ผู้คงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง เด่นด้วยภูมิบริวาร เดชและมนตรี เสริมให้ท่านเปี่ยมด้วยอำนาจวาสนา มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ การงานเจริญรุ่งเรือง เลขนำโชค  ๒๔ เลขมงคล

 

ญาณกร (ยานะกอน)   ผู้นำมาซึ่งปัญญา เด่นด้วยภูมิบริวาร เดช ศรีและอุตสาหะ เสริมให้ท่านมากด้วยเกียรติยศชื่อเสียงดำเนินชีวิตด้วยความผาสุก เลขนำโชค  ๑๕ หวยแม่นๆ 

 

ญาณวุฒิ (ยาวุด)   ผู้คงไว้ซึ่งความรู้ เด่นด้วยภูมิบริวาร เดช และอุตสาหะ เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา ได้เป็นเจ้าคนนายคน ดำเนินชีวิตด้วยความผาสุก เลขนำโชค ๒๔ หวยแม่นๆ 

 

ญาณาธร (ยานาทอน)   ผู้สร้างปัญญา เด่นด้วยภูมิบริวาร เดช อุตสาหะและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนาแวดล้อมด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน เลขนำโชค ๑๘ เลขมงคล

 

ญานิน (ยานิน)   ผู้มีปัญญามาก เด่นด้วยภูมิเดชอุตสาหะและมนตรี เสริมให้ท่านแวดล้อมไปด้วยผู้ให้ความอุปถัมภ์ มากด้วยอำนาจวาสนา มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ เลขนำโชค  ๑๙ หวยแม่นๆ 

 

อักษรนำหน้าชื่อ ภูมิอุตสาหะ

ภูมิอุตสาหะของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืน (วันพระราหู) คือ พระพุธ() ชื่อโสณนาม ประกอบด้วยอักษร , , , , , หากต้องการความเป็นมงคลของชื่อตามหลักเลขศาสตร์ด้วยแล้ว อักษรที่ควรนำมาใช้จะมีอยู่สี่ตัวด้วยกัน นั่นก็คือ เพราะทั้งสีตัวตรงกับตำแหน่งดาวที่เป็นศุภเคราะห์

หวยแม่นๆ

ทำนายฝัน

, เป็นอักษรที่มีเลขกำกับเท่ากับ เทียบได้กับพระพฤหัสบดีเป็นศุภเคราะห์ ธาตุดิน

, เป็นอักษรที่มีเลขกำกับเท่ากับ เทียบได้กับพระเกตุ เป็นศุภเคราะห์

 

อักษรในภูมิอุตสาหะช่วยเสริมในเรื่องความมุมานะอุตสาหะ ความสำเร็จในสิ่งที่ทำ การดำเนินชีวิต หากต้องการให้ลูกของท่านและตัวท่านเติบโตไปแล้วมีฐานะที่มั่นคง มีการงานที่มั่นคง มีชีวิตที่ราบรื่น ปราศจากอุปสรรค ให้ท่านใช้อักษรในภูมิอุตสาหะนำหน้าชื่อ หรือมีอยู่ในชื่อมากกว่าหนึ่งตัว เพื่อเสริมให้ชีวิตของท่านและลูกให้มีความราบรื่น และประสบความสำเร็จ ทำนายฝัน เลขนำโชค เลขมงคล

 

ชื่อที่คัดสรรแล้ว

ฐิติกาญจน์ (ถิติกาน)   มีทองคำเป็นรากฐาน เด่นด้วยภูมิเดช ศรี มูละและมนตรี เสริมให้ท่านรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินเงินทองมากด้วยอำนาจวาสนา ทำนายฝัน เลขนำโชค  ๔๖

 

ฐิตินันท์ (ถิตินัน)   ผู้มีชีวิตที่น่าชื่นชมยินดี เด่นด้วยภูมิเดชและมนตรี เสริมให้ท่านมีอำนาจวาสนา ได้เป็นเจ้าคนนายคนมากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน ทำนายฝัน เลขนำโชค  ๔๔ เลขมงคล

 

ฐิติรัตน์ (ถิติรัด)   ดำเนินชีวิตด้วยความดี เด่นด้วยสมิบริวาร เดชและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ การงานเจริญรุ่งเรือง ทำนายฝัน เลขนำโชค  ๔๕ เลขมงคล

 

เลขนำโชค 

ฐิตารีย์ (ถิตารี)   ดำรงอยู่ในความมั่นคง เด่นด้วยภูมิบริวาร เดชและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา ได้เป็นเจ้าคนนายคน หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง เลขนำโชค  ๔๕ หวยแม่นๆ 

 

ฐิติวัฒน์ (ถิติวัด)   มีฐานะที่มั่นคง เด่นด้วยภูมิบริวารเดชและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง เลขนำโชค  ๔๗ เลขมงคล

 

ฐีรวัฒน์ (ถีระวัด)   ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง เด่นด้วยภูมิบริวาร เดชและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา ได้เป็นเจ้าคนนายคน ฐานะมั่นคง การงานเจริญรุ่งเรือง เลขนำโชค  ๔๗ หวยแม่นๆ 

 

ณรงค์ (นะรง)   การศึก, การรบ เด่นด้วยภูมิบริวารและศรี เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่เกื้อหนุน มีเกียรติยศชื่อเสียงครอบครัวมีความสงบร่มเย็น เลขนำโชค  ๒๔  หวยแม่นๆ 

 

ณฤดี (นะรึดี)   ความยินดี เด่นด้วยภูมิเดชและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา บริวารให้ความยำเกรง มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ มากด้วยผู้อุปถัมภ์ เลขนำโชค  ๑๔

 

ณัฏฐกานต์ (นัดถะกาน)   ผู้เป็นที่รักของนักปราชญ์ เด่นด้วยภูมิเดช ศรีและมนตรี เสริมให้ท่านได้เป็นเจ้าคนนายคน แวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน เลขนำโชค  ๔๖

 

ณัฏฐกิตต์ (นัดถะกิด)   เกียรติของนักปราชญ์ เด่นด้วยภูมิเดช ศรีและมนตรี เสริมให้ท่านได้เป็นเจ้าคนนายคน แวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน เลขนำโชค ๕๑ หวยแม่นๆ 

 

ณัฏฐนันท์ (นัดถะนัน)   นักปราชญ์ผู้น่ายกย่อง เด่นด้วยภูมิเดชและมนตรี เสริมให้ท่านแวดล้อมด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน มากด้วยอำนาจวาสนา เลขนำโชค  ๕๑

 

ณัฏฐชัย (นัดถะไช)   เอาชนะด้วยปัญญา เด่นด้วยภูมิบริวาร เดชและมูละ เสริมให้ท่านมีฐานะความเป็นอยู่มั่นคง เปี่ยมด้วยอำนาจวาสนา มากด้วยมิตรและบริวารที่ดี เลขนำโชค  ๔๑ เลขมงคล

 

ณัฏฐวรรณ (นัดกะวัน)   เกิดในตระกูลนักปราชญ์ เด่นด้วยภูมิบริวารและเดช เสริมให้ท่านมีบารมีและอำนาจ ได้เป็นเจ้าคนนายคน แวดล้อมด้วยมิตรและบริวารที่ดี เลขนำโชค  ๔๖

 

ณัฏฐ์ (นัด)   นักปราชญ์ เด่นด้วยภูมิเดช เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา เป็นที่เคารพยำเกรง ได้เป็นเจ้าคนนายคน หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง มีฐานะที่มั่นคง เลขนำโชค  ๓๖ หวยแม่นๆ 

 

ณัฐดนัย (นัดดะไน)   บุตรของนักปราชญ์ เด่นด้วยภูมิเดชและมนตรี เสริมให้ท่านได้เป็นเจ้าคนนายคน แวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน มีฐานะมั่นคง เลขนำโชค  ๓๖

 

ณัฐธยาน์ (นัดถะยา)   ทำนายฝัน แตกฉานในความรู้ทั้งปวงเด่นด้วยภูมิเดชและมนตรี เสริมให้ท่านได้เป็นเจ้าคนนายคน แวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน เลขนำโชค ๔๕ เลขมงคล

 

ณัฐนันท์ (นัดถะนัน)   ปราชญ์ผู้น่าสรรเสริญ เด่นด้วยภูมิเดชและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา มีตำแหน่งหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ การงานรุ่งเรือง เลขนำโชค ๔๒

 

ณัฐรินีย์ (นัดถะรินี)   ผู้มีความรู้ดุจแก้วเจียระไน เด่นด้วยภูมิบริวารและเดช เสริมให้ท่านมีบารมีและอำนาจ แวดล้อมด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน เลขนำโชค ๕๕ หวยแม่นๆ 

 

ณัฐวดี (นัดถะวะดี)   ปราชญ์ที่เป็นหญิง เด่นด้วยภูมิบริวารและเดช เสริมให้ท่านมีบารมีและอำนาจ มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ แวดล้อมด้วยมิตรและบริวารที่ให้คุณ เลขนำโชค  ๓๒ เลขมงคล

 

ณัฐวัฒน์ (นัดถะวัด)   ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์ เด่นด้วยภูมิบริวารและเดช เสริมให้ท่านมีบารมีและอำนาจ แวดล้อมด้วยมิตรและบริวารที่ดีเกื้อหนุน มีฐานะมั่นคง เลขนำโชค  ๔๕

 

ณัฐวุฒิ (นัดถะวุด)   ปราชญ์ผู้เจริญ เด่นด้วยภูมิบริวารและเดช เสริมให้ท่านแวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ดี เปี่ยมด้วยอำนาจวาสนา ได้เป็นเจ้าคนนายคน เลขนำโชค  ๓๒

 

ณัฐสินี (นัดถะสีนี)   หญิงผู้มีความรู้ เด่นด้วยภูมิอายุ เดชและมนตรี เสริมให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มากด้วยผู้เกื้อหนุน ฐานะมั่นคง การงานเจริญรุ่งเรือง เลขนำโชค  ๔๑ หวยแม่นๆ 

 

ณัชชา (นัดชา)   ผู้มีความรู้ เด่นด้วยภูมิเดชและมูละเสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ ฐานะมั่นคง รุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติเงินทอง เลขนำโชค ๑๔ เลขมงคล

 

ณิชนันทน์ (นิดชะนัน)   ผู้มีความบริสุทธิ์ใจ เด่นด้วยภูมิเดช ศรีและมนตรี เสริมให้ท่านได้เป็นเจ้าคนนายคน มากด้วยเกียรติยศชื่อเสียง หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง เลขนำโชค  ๔๐

 

ณิชกุล (นิดกุน)   ผู้มาจากตระกูลสูงส่ง เด่นด้วยภูมิบริวาร เดช ศรีและมูละ เสริมให้ท่านรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติเงินทองมีอำนาจวาสนา ได้เป็นเจ้าคนนายคน เลขนำโชค ๑๙

 

ณิชารีย์ (นิชารี)   ผู้ประเสริฐ เด่นด้วยภูมิบริวาร เดชและมูละเสริมให้ท่านมากด้วยบริวารและมิตรที่เกื้อหนุนรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินเปี่ยมด้วยอำนาจวาสนา เลขนำโชค  ๔๐ เลขมงคล

 

ณีรนุช (นีระนุด)   หญิงสาวที่บริสุทธิ์ เด่นด้วยภูมิบริวาร เดช มูละและมนตรี เสริมให้ท่านมีอำนาจวาสนา มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง เลขนำโชค  ๒๔

 

อักษรนำหน้าชื่อ ภูมิมนตรีภูมิมนตรีของท่านที่เกิดวันพุธตอนกลางคืน (วันพระราหู) คือ พระเสาร์() ชื่อนาคนาม ประกอบด้วยอักษร , , , , , หากต้องการความเป็นมงคลของชื่อตามหลักเลขศาสตร์ด้วยแล้ว อักษรที่ควรนำมาใช้จะมีอยู่หนึ่งตัวนั่นคือ เพราะตรงกับตำแหน่งดาวที่เป็นศุภเคราะห์ ส่วนอักษร เป็นอักษรพระพุธ ถึงจะเป็นศุภเคราะห์แต่เป็นคู่ศัตรู จึงไม่ควรนำมาใช้เป็นอักษรแรกของชื่อ เป็นอักษรที่มีเลขกำกับเท่ากับ เทียบได้กับพระพฤหัสบดี เป็นศุภเคราะห์ ธาตุดิน

 

อักษรในภูมิมนตรีช่วยเสริมในเรื่องผู้อุปถัมภ์ และหน้าที่การงานสำหรับท่านที่ต้องการให้ลูกและตัวท่านมีความมั่นคงในหน้าที่การงานเมื่อเติบใหญ่ อักษรในภูมิมนตรีจะเกื้อหนุนในด้านนี้ ทั้งในส่วนของยศศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่ ความมั่นคงของชีวิต เพราะจะได้คนดีมียศศักดิ์คอยอุปถัมภ์สำหรับผู้หญิงจะช่วยให้เป็นคนมากด้วยเสน่ห์ ได้พบคู่ครองที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น ให้ท่านใช้อักษรในภูมิมนตรีนำหน้าชื่อ หรือมีอยู่ในชื่อมากกว่าหนึ่งตัว เพื่อเสริมให้ลูกของท่านและตัวท่านเป็นที่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่และนำมาซึ่งความเกื้อกูลในทุกๆ ด้าน ทำนายฝัน 

 

ชื่อที่คัดสรรแล้ว

คนยา (ดะนะยา)   ลูกสาว เด่นด้วยภูมิบริวารและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน มากด้วยผู้อุปถัมภ์ ฐานะมั่นคง หน้าที่การงานมั่นคง เลขนำโชค  ๑๕ หวยแม่นๆ ทำนายฝัน 

 

ดรัณ (ดะรัน)   แพ เด่นด้วยภูมิบริวาร ศรีและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ดีเกื้อหนุน มีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคง มากด้วยผู้อุปถัมภ์ ทำนายฝัน เลขนำโชค  ๑๔ 

 

ดิตถ์ (คิด)   ท่าน้ำ เด่นด้วยภูมิบริวาร เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน มีครอบครับที่อบอุ่นและผาสุก หน้าที่การงานมั่นคง มีฐานะที่มั่นคง ทำนายฝัน เลขนำโชค  ๑๘

 

ตฤณ (ตริน)   ต้นหญ้า เด่นด้วยภูมิบริวารและศรี เสริมให้ท่านมีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคง แวดล้อมด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง ทำนายฝัน เลขนำโชค  

 

ติณณา (ตินนา)   ผู้พ้นทุกข์ เด่นด้วยภูมิบริวารและศรี เสริมให้ท่านมีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคง แวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน หน้าที่การงานมั่นคง ทำนายฝัน เลขนำโชค  ๑๐

 

ติชิลา (ติชิลา)   พระจันทร์ เด่นด้วยภูมิบริวาร เดชและมนตรี เสริมให้ท่านมีเกียรติยศชื่อเสียง มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ ฐานะมั่นคง มากด้วยมิตรและบริวารที่ดี ทำนายฝัน เลขนำโชค  ๒๐

 

ตีรณ (ตีรน)   ใช้ปัญญาไตร่ตรอง เด่นด้วยภูมิบริวารศรีและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ดี มากด้วยผู้อุปถัมภ์มีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคง ทำนายฝัน เลขนำโชค  ๑๑ หวยแม่นๆ 

 

ตีรณา (ตีระนา)   ใช้ปัญญาไตร่ตรอง เด่นด้วยภูมิบริวาร ศรีและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ดี มากด้วยผู้อุปถัมภ์ มีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคง เลขนำโชค  ๒๐

 

ตุลยดา (ตุนยะดา)   ความเท่าเทียม เด่นด้วยภูมิบริวารและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยให้การเกื้อหนุน มากด้วยผู้อุปถัมภ์ มีฐานะที่มั่นคง เลขนำโชค  ๒๐ หวยแม่นๆ 

 

ถาวรีย์ (ถาวะรี)   ความมั่นคงถาวร เด่นด้วยภูมิบริวารและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุนมากด้วยผู้อุปถัมภ์ มีหน้าที่การงานมั่นคง เลขนำโชค  ๓๖

 

ถิร (ติระ)   ความมั่นคง เด่นด้วยภูมิบริวารและมนตรี เสริมให้ท่านมีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคง หน้าที่การงานมั่นคง มีมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน มากด้วยผู้อุปถัมภ์ เลขนำโชค  

 

ถิรคุณ (ถิระคุน)   ผู้มั่นคงในคุณธรรม เด่นด้วยภูมิบริวาร อายุ ศรีและมนตรี เสริมให้ท่านปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน เลขนำโชค ๑๙

 

ทำนายฝัน ทนุธรรม (ทะนุทำ)   ผู้มีความดี เด่นด้วยภูมิบริวารอุตสาหะและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุนมากด้วยผู้อุปถัมภ์ มีฐานะที่มั่นคง เลขนำโชค  ๒๔

 

ทยิดา (ทะยิดา)   ผู้เป็นที่รัก เด่นด้วยภูมิบริวารและมนตรี เสริมให้ท่านแวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ให้คุณ มากด้วยผู้อุปถัมภ์ หน้าที่การงานมั่นคง เลขนำโชค  ๑๕ หวยแม่นๆ 

 

ทยากร (ทะยากอน)   มีความเมตตากรุณา เด่นด้วยภูมิบริวาร อายุและมนตรี เสริมให้ท่านมีมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุนปราศจากโรคภัย มากด้วยผู้อุปถัมภ์ เลขนำโชค  ๑๕

 

ทันฑธร (ทันทะทอน)   ผู้พิพากษา เด่นด้วยภูมิบริวาร ศรีและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุนมีความเป็นอยู่ที่มั่นคง มากด้วยผู้อุปถัมภ์ เลขนำโชค  ๒๑

 

ทัณฑิกา (ทันทิกา)   ชื่อโคลงกาพย์เรื่องหนึ่ง เด่นด้วยภูมิบริวาร อายุและศรี เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน ปราศจากโรคภัย มีฐานะที่มั่นคง เลขนำโชค  ๑๙

 

ทีปกร (ทีปะกอน)   ผู้เป็นแสงสว่าง เด่นด้วยภูมิ บริวาร อายุ อุตสาหะและมนตรี เสริมให้ท่านมีเกียรติยศชื่อเสียง มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ มากด้วยผู้อุปถัมภ์ เลขนำโชค  ๑๕

 

นครินทร์ (นะคะริน)   ผู้ครองนคร เด่นด้วยภูมิบริวาร เดชและศรี เสริมให้ท่านมีฐานะมั่นคง รุ่งเรืองด้วยเกียรติยศชื่อเสียงมีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ เลขนำโชค  ๓๖

 

นคินทร์ (นะคิน)   ภูเขา เด่นด้วยภูมิบริวาร เดชและศรี เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุนรุ่งเรืองด้วยเกียรติยศชื่อเสียง เป็นที่เคารพยำเกรง เลขนำโชค  ๓๒

 

นนทลี (นนทะลี)   มารดา

เด่นด้วยภูมิบริวารและเดช เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา แวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน ได้เป็นเจ้าคนนายคน เลขนำโชค  ๒๔ หวยแม่นๆ 

 

นรเศรษฐ์ (นอระเสด)   ผู้มีฐานะมั่นคง เด่นด้วยภูมิบริวาร อายุ เดชและอุตสาหะ เสริมให้ท่านมีฐานะที่มั่นคง สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เลขนำโชค  ๔๔

 

นรากร (นะรากอน)   หมู่คน เด่นด้วยภูมิบริวารเดชและศรี เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน รุ่งเรืองด้วยเกียรติยศชื่อเสียง ได้เป็นเจ้าคนนายคน เลขนำโชค  ๑๕ หวยแม่นๆ 

 

นรีนุช (นะรีนุด)   น้องสาว เด่นด้วยภูมิบริวาร เดชและมูละ เสริมให้ท่านมีฐานะที่มั่นคง มากด้วยอำนาจวาสนา มีตำแหน่งหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ เลขนำโชค  ๒๔

 

นรีรัตน์ (นะรีรัด)   หญิงสาวผู้ประเสริฐ เด่นด้วยภูมิบริวารและเดซ เสริมให้ท่านแวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ให้คุณมากด้วยอำนาจวาสนา ได้เป็นเจ้าคนนายคน เลขนำโชค  ๔๑ หวยแม่นๆ 

 

นราวดี (นะราวะดี)   หญิงสาว เด่นด้วยภูมิ บริวารและเดช เสริมให้ท่านแวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุนมีอำนาจวาสนา ได้เป็นเจ้าคนนายคน เลขนำโชค  ๒๔

เลขมงคล

เลขมงคล

นิธิศ (นิทิด)   ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ เด่นด้วยภูมิอายุและเดช เสริมให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มากด้วยอำนาจวาสนา เป็นที่เคารพยำเกรง ได้เป็นเจ้าคนนายคน เลขมงคล  ๒๔

 

นิรัช (นิรัด)   ผู้ปราศจากกิเสส เด่นด้วยภูมิบริวารเดชและศรี เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน รุ่งเรืองด้วยเกียรติยศชื่อเสียง มีฐานะที่มั่นคง เลขมงคล  ๑๔ หวยแม่นๆ 

 

นิรินธนา (นิรินทะนา)   ผู้หมดสิ้นกิเลส เด่นด้วยภูมิบริวารและเดซ เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุนมีอำนาจวาสนา ได้เป็นเจ้าคนนายคน เลขมงคล  ๓๒

 

นิศารัตน์ (นิสารัด)   พระจันทร์ เด่นด้วยภูมิบริวารอายุและเดช เสริมให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง แวดล้อมด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน มีชื่อเสียงเกียรติยศ เลขมงคล  ๔๒ หวยแม่นๆ 

นิติธร (นิติทอน)   ผู้ตั้งมั่นอยู่ในความยุติธรรม เด่นด้วยภูมิบริวารและเดช เสริมให้ท่านแวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน มากด้วยอำนาจวาสนา เลขมงคล  ๒๔